Aktualizované: 25.02.2014
 
Ponuka služieb ...
 
Zabezpečujeme komplexné riešenia - návrh a vývoj softvéru, predaj, inštalácia, poradenstvo a servis - v oblasti informačných systémov. Čiže od predaja výpočtovej techniky, spotrebného materiálu, cez poskytovanie služieb, servisných zásahov až po projektovanie, správu LAN sietí, tvorbu web stránok a vyhotovenia programov na zákazku podža požiadaviek zákazníkov.
Krédom spoločnosti je rýchlo, včas a hlavne kvalitne uspokojiť potreby zákazníkov, navrhnúť čo najoptimálnejší informačný systém, ktorý uľahčí a zefektívni chod spoločnosti.

Konzultácie v oblasti informačných technológií
Konzultácie v oblasti informačných technológií (IT) sú odborne špecializovaná činnosť, pri ktorej konzultanti využívajú svoje teoretické a praktické skúsenosti, získané pri realizácii projektov pri riešení potrieb klienta v oblasti IT. Konzultácie sú prvým krokom pre dosiahnutie cieľov, ktoré si zákazník zadefinuje.
Spoločnosť poskytuje konzultácie v oblastiach IT:

• Systémovej infraštruktúry (vybudovanie LAN, WAN sietí)
• Integrácie informačných systémov (vytvorenie komplexného systému IT)
• Outsourcingu (záručný, pozáručný servis, HOT line, monitoring)

Systémová infraštruktúra
Základom rýchleho rozvoja spoločnosti a vzájomnej výmeny dát medzi pracovníkmi a partnermi spoločnosti je kvalitná infraštruktúra informačného systému. Umožňuje centralizáciu dát a tým aj zjednodušuje spôsob zálohovania a archivácie dát. Pod pojmom Infraštruktúrne projekty si treba predstaviť návrh a realizáciu počítačových sietí. Po tomto kroku môže nasledovať dodávka pracovných staníc PC, serverov a potrebných prídavných zariadení. V súčasnej dobe existuje mnoho technologických riešení vybudovania infraštruktúry informačného systému. Po konzultácii a vytýčení vašich cieľov a potrieb vám vypracujeme projekt šitý na mieru.
Infraštruktúrne projekty obsahujú:

• Návrh a realizáciu počítačových sietí
• Dodávku potrebných zariadení
• Servisné služby potrebné pre realizáciu projektu

Integrácia informačných systémov
Cieľom Integrácie informačných systémov je zlúčenie rôznych, neustále sa vyvíjajúcich komponentov, zariadení a hlave neustále sa rozvíjajúcich software-ových riešení do jedného funkčného celku. Pre vytvorenie takéhoto celku je dôležité vytýčenie si požiadaviek klienta, so zreteľom na zastrešenie všetkých častí systému, bez straty ich vzájomnej komunikatívnosti. Pre klienta poskytujeme fyzické vytvorenie komplexného funkčného celku prepojením hardvéru a softvéru. Následne naši pracovníci zabezpečia plne funkčné prevádzkovanie systému a servisné služby
Poskytujeme nasledujúce služby:

• vytvorenie pracovného tímu spolu s klientom
• analýza požiadaviek a návrh systémov
• realizačné a vývojové práce vrátane testovania
• integrácia častí informačného systému klienta (nových aj existujúcich)
• implementácia systémov - inštalačné a konfiguračné práce, v prípade potreby dodávka a implementácia základného hardvéru a softvéru
• školenie pre zamestnancov klienta - používateľov, administrátorov
• podpora počas zavádzania a prevádzky systémov - konzultácie, poradenstvo, hot-line, servis
• údržba a rozširovanie systémov v súlade s požiadavkami a informačnou stratégiou klienta

Outsourcing
V súčasnej dobe mnoho spoločností využívajú Outsourcing. Je to veľmi úsporný a efektívny spôsob správy informačných technológií. Jeho využitie ocenia predovšetkým spoločnosti, ktoré pomocou outsourcingu prekonávajú nedostatok zdrojov, vrátane nedostatku kvalifikovaných pracovných síl s potrebným know-how v oblasti IT.
Medzi naše outsourcingové služby patria:
• Správa a servis PC staníc
• Správa a servis sietí LAN
• Správa a servis sietí WAN
• Správa a servis PC aplikácií
• Správa bezpečnosti
• Obnova dát pri náhodnom formátovaní, zmazaní diskov
• Pravidelné profylaktické prehliadky
• Poradenstvo a služby HOT – LINE
• Zapožičanie náhradných ekvivalentov - zariadení
• Technické zabezpečenie podujatí
• navrhnutie technickej realizácie podujatia
• zapožičanie a inštalácia informačnej techniky
• nepretržitý technický dohľad

        Technická podpora

      Vaša IP: 3.238.72.122

Online: 2
Dnes: 110
Vcera: 92
Spolu: 2361374

design&programming (c) M.A.T.C., s.r.o. Nám. priateľstva 2170/22 929 01 Dunajská Streda
Tel/Fax.: 031/551 75 14 | Email: info@matc.sk | Ováracie hodiny: Pondelok - Piatok Od 8:00 do 16:30